1
ბოლო ზარი 2018

კლასის ხელმძღვანელი გვანცა ურუშაძე