1
ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღე

პოეტების გაზაფხული

ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღე ავღნიშნეთ მანიფესტაციით "პოეტების გაზაფხული". მოსწავლეები გამვლელებს ასაჩუქრებდნენ ფერად ქაღალდებზე დაბეჭდილი ლექსებით.