1
ზედაზენი, საგურამო

2018-2019 სასწავლო წლის ბოლოს მე-4 ა კლასის მოსწავლეებმა დაათვალიერეს ზედაზენი. მოილხინეს საგურამოში.