1
ქორეოგრაფიული სტუდია

13 ივნისს ჩატარდა ქორეოგრაფიული სტუდიის კონცერტი. სტუდიის ელმძღვანელი - ნანა გულაშვილი.

რიყეზე, ევროპის დღეზე ყველა გამომსვლელს გადაეცა სიგელი.