როგორ ხდება მიღება?

                         

სკოლაში ჩარიცხვისთვის საჭირო საბუთები:

  1. მშობლის ან მეურვის განცხადება
  2. 2 ფოტოსურათი 3X4
  3.  დაბადების მოწმობის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  4. მოზარდის ჯანმრთელობის ცნობა
  5. მშობლის ან მეურვის ცნობა სამსახურიდან
  6. მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი
  7. სკოლასთან ხლშეკრულების გაფორმება

პირველ კლასში რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2 23 37 12