მათემატიკა

 კოორდინატორი: თამარ გოძიაშვილი

                       

 

 

 

                                          ჩატარებული პროექტები:

 II კლასი, სწავლა კეთებით:  სივრცითი გეომეტრიული ფიგურები

 

 II კლასი, პრეზენტაცია თემაზე: არაბული და რომაული ცრიფრები, მათი ჩაწერა/წაკითხვა და მათზე  მოქმედებები.

თვალსაჩინოებისათვის   მოსწავლეებმა.გამოიყენეს ასანთის ღერები და ჩხირები.

III კლასი, შემაჯამებელი სამუშაო განმავითარებელი შეფასებით.

 

 IV კლასი, პრეზენტაცია თემაზე:  "მსოფლიოს გამოჩენილი მათემატიკოსები“.


   განვიხილეთ ცხოვრებისეული ფაქტები :პითაგორას, გაუსის, ლა გრანჟის,ალან   ტიურინგის, ლიოვა პანტრიაგინის, მარიამ მირზახანის შესახებ.  

 მოსწავლეებმა წარმოადგინეს კედლის გაზეთებიც.

IV კლასი, პრეზენტაცია თემაზე: დიდნიშნა რიცხვების ჩაწერა და წაკითხვა.

მოსწავლეებმა ინტერნეტის საშუალებით მოიძიეს ინფორმაცია მსოფლიოს უდიდესი ფართობის მქონე ქვეყნებზე,მწვერვალებზე,მდინარეებზე და ა.შ.
გააკეთეს ჩანახატები(ინტერგირებული გაკვეთილი-გეოგრაფია,მათემატიკა

V კლასი, პრეზენტაცია თემაზე : გამოჩენილი ადამიანების გამონათქვამები მათემატიკაზე.

მოსწავლეებმა კლასს წარუდგინეს მოძიებული ინფორმაცია.

V კლასი, პრეზენტაცია თემაზე: წრე, წრეწირი, რადიუსი, დიამეტრი, სექტორი, სეგმენტი.

მოსწავლეებმა იმუშავეს  ჯგუფებში. მათ წარმოადგინეს თავიანთი ხედვა და შეაჯამეს შესწავლილი მასალა.

V კლასი, ინტეგრირებული გაკვეთილი თემაზე: "სხეულის მოძრაობა მდინარეზე"

ინტეგრირებული გაკვეთილი: მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება  

VI კლასი, პრეზენტაცია თემაზე: პროპორცია/მაშტაბი და მისი გამოყენება პრაქტიკაში.

ინტეგრირება-გეოგრაფია, არქიტექტურა,მათემატიკა.
რუკის გამოყენებით მოსწავლეებმა ჩაატარეს აზომვითი სამუშაოები და გამოითვალეს რეალური მანძილები.

VI კლასი, პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილი მინი პრეზენტაციებით თემაზე: 

"სასარტყელო სისტემა მსოფლიოში.მოგზაურობა დროში ეს რეალურია."

მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია და თანაკლასელებს გაუზიარეს ცოდნა,თუ რა საერთო აქვს მათემატიკასა და მუსიკას. πმუდმივას დაბადების დღე 14 მარტი.(მოვუსმინეთ მელოდიას π  მუდმივას ციფრების მიხედვით)