ქართული ენა და ლიტერატურა

საგნობრივი ჯგუფის კოორდინატორი ქალბატონი ლია ბიბილური

საგგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია აღნიშნული საგნის ყველა მასწავლებელი. ხდება წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება. ვიკრიბებით სასწავლო წლის დაწყებამდე. ხდება შერჩევა გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა. ვსაუბრობთ იმ სირთულეებზე, რასაც ადგილი ჰქონდა გასულ წელს.

უნდა მოგახსენოთ, რომ გვაქვს ტრადიცია ქართულის გაკვეთილების ე.წ. „პოეზიის ხუთი წუთი“ დაწყებით, ამა თუ იმ მწერლისადმი მიძღვნილი პროექტების, ლიტერატურული პერსონაჟების გასამართლების, დისკუსიების, მხატვრული ფილმების ჩვენებისა.