უცხო ენები

      

უცხო ენების სწავლების კოორდინატორი: მაია მედულაშვილი                                                                                                                    

 

სამოქმედო გეგმა

2018-2019 სასწავლო წელი
  1. სახელმძღვანელოების შერჩევა

ა) ფრანგული კითხვის სახელმძღვანელოების შერჩევა

ბ) ინგლისური ენის მაკმილანის სახელმძღვანელოების დანერგვა.

  • კათედრის წევრებს შორის საათბრივი ბადის მიხედვით საათების განაწილება
  • გეგმების დამუშავება მასწავლებლის მიერ
  • ფრანგული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ კონკურსებში მოსწავლეების მონაწილეობის უზრუნველყოფა
  • საგანმანათლებლო სტანდარტების შესრულების ანალიზი, პრობლემების გამოვლენა და შეფასება
  • მასწავლებლებელთა პროფსიული სტანდარტის განხილვა
  • განვითარებისა და სწავლის თეორიები
  • სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მზადება
  • ფრანკოფონიის დღეების ორგანიზება.
  • DELF სასერტიფიკაციო გამოცდებზე მოსწავლეთა რეგისრტაცია და რესურსით უზრუნველყოფა.