ფრანგი პედაგოგები

2015 წელს სენტ-ეგზიუპერის სკოლამ გააფორმა ხელშეკრულება ასოციასთან AGIRabcd საფრანგეთში, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლაში გამოცდილი ფრანგი პედაგოგების ჩამოსვლას. ფრანგი მასწავლებლები ატარებენ გაკვეთილებს, უზიარებენ მათ გამოცდილებას ჩვენ მასწავლებლებს, ამარაგებენ სკოლას სასწავლო რესურსებით. 

გაკვეთილების გარდა, მოსწვალეები ადგენენ ჩამოსული სტუმრებისათვის ტურისტულ მარშრუტებს. მიყვებიან მათ და უყვებიან  ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ძეგლების შესახებ. 

2015 წლის შემოდგომა - ქალბატონი შანტალ პორტერა
2016 წლის გაზაფხული - ქალბატონი პიერეტ ლაფონი
2016 წლის შემოდგომა - ბატონი როლან კრემა
2017 წლის გაზაფხული - ქალბატონი შანტალ პორტერა
 2017 წლის შემოდგომა - ქალბატონი ელიან ლეგლენი
2018 წლის შემოდგომა - ქალბატონი ელიან ლეგლენი