ზამთრის ბანაკები

წელიწადში ორჯერ, არდადეგების პერიოდში ჩვენი მოსწავლეები დადიან სპორტულ ბანაკებში გუდაურში.