1
პარიზი 2011

2011 წლის ივლისში 27-მა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ERAZMUS MUNDUS ლინგვისტურ-კულტურული პროგრამის ფარგლებში.